Πρόγραμμα κατάρτισης 30.000 ανέργων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση 30.000 Ωφελουμένων, Ανέργων, μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ, για τη συμμετοχή τους στο Έργο «Επιχορήγηση της ΔΥΠΑ για την υλοποίηση του Έργου: “Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες” και υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ» - Β’ Κύκλος, κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157226, της Δράσης 16913.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους άνω των 18 ετών και αφορά σε θεωρητική κατάρτιση, για την ανάπτυξη ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, με συνολική διάρκεια έως και 200 ώρες:

– 70 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση
– 70 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως
– 60 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
– Πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα
– € 1.000 εκπαιδευτικό επίδομα (€ 5 ανά ώρα κατάρτισης)

Για τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώθηκε. Για περαιτέρω ανακοινώσεις του προγράμματος μπορείτε να ελέγχετε εδώ

Δωρεάν Κατάρτιση

Οι άνεργοι θα λαμβάνουν voucher για Δωρεάν Κατάρτιση

Εκπαιδευτικό επίδομα

Οι άνεργοι θα λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα έως και 1000 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Διάρκεια Κατάρτισης

Κατάρτιση διάρκειας 50-200 ωρών σε άνεργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων

Σας ενδιαφέρει να πάρετε την επιδότηση (χρήματα) μέσω του προγράμματος Κατάρτισης 30.000 ανέργων (Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες);
Πραγματοποιείται δωρεάν κατάρτιση μέσω voucher και παίρνετε χρήματα!

Έλεγχος εξέλιξης αίτησης

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώθηκε εάν προλάβατε να υποβάλετε την αίτησή σας και θέλετε να παρακολουθούμε την εξέλιξή της παρακαλούμε υποβάλετε στη φόρμα την αίτησή σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους άνω των 18 ετών και αφορά σε θεωρητική κατάρτιση, για την ανάπτυξη ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, με συνολική διάρκεια έως και 200 ώρες: – 70 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση – 70 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως – 60 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα – € 1.000 εκπαιδευτικό επίδομα (€ 5 ανά ώρα κατάρτισης)

Επίδομα σε 30.000 άνεργους μέσω κατάρτισης
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης: Σε αντίθεση με προγράμματα που είχαν προωθηθεί μέχρι σήμερα, τα οποία είχαν κατά βάση έναν πιο «παραδοσιακό» χαρακτήρα, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων μεγάλων εταιρειών πληροφορικής με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

  • Κατάρτιση διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 άνεργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων
  • Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται έως τα 1.000€ (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)

Πώς λέγεται η δράση η οποία μέσω της Κατάρτισης παρέχει έως και 1000 ευρώ!

Το πρόγραμμα κατάρτισης 30.000 ανέργων λέγεται «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913»

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι με Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Σε τι αντικείμενα θα γίνει η κατάρτιση

Η κατάρτιση θα γίνει σε αντικείμενα που αφορούν τις ψηφιακές και τις πράσινες δεξιότητες. Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να διαλέξουν αυτοι πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο θα καταλήγει σε Πιστοποίηση!

Πώς θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση

Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια από 50 έως 200 ώρες όπου ο ωφελούμενος θα λαμβάνει 5 ευρώ την ώρα. Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως στο 65% και στο 35% δια ζώσης